กิจกรรม  : เดินทางเข้าพบ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อเข้าหารือในการจัดเก็บความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

update ( 20 มิถุนายน 2565)
    กิจกรรม  : ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี

update ( 19 มิถุนายน 2565)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตปัตานี

update ( 17 มิถุนายน 2565)

      
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    กิจกรรม  : เดินทางเข้าพบ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อเข้าหารือในการจัดเก็บความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

update( 20 มิถุนายน 2565)
    กิจกรรม  : ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี

update( 19 มิถุนายน 2565)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตปัตานี

update( 17 มิถุนายน 2565)
    กิจกรรม  : พิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะทำงานสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในกิจกรรม “สิงห์สำราญ”

update( 02 มิถุนายน 2565)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update( 10 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อยวันที่สอง พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

update( 06 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อย ณ หอประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์

update( 05 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์

update( 14 มีนาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำของ ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสถาบันนโยบายสาธารณะ

update( 10 มีนาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำของ ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

update( 10 มีนาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update( 09 มีนาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update( 18 มีนาคม 2564)
    กิจกรรม  : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมอบถุงยังชีพแก่บุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม

update( 20 มกราคม 2564)
    กิจกรรม  : อบรมการใช้โปรแกรม Zotero

update( 15 มกราคม 2564)
ทั้งหมด: 433 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29